Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  Заверен списък на членовете на КВО на МИГ Бяла Слатина - СВАЛИ ТУК!

   

  Член на КВО /организация, наименование или физическо лице/

  Представляващ

  Седалище, адрес на управление/Данни за постоянен адрес или месторабота

  Сектор

  Заинтересована страна

  1

  Община Бяла Слатина

  Иво Цветков

  гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68

  публичен

  ОБЩИНА

  2

  Училищно настоятелство при НУ „Христо Смирненски“

  Азис Алилов

  гр. Бяла Слатина, ул. „Струга“ № 10

  нестопански

  НПО 

  ОБРАЗОВАТЕЛНА СФЕРА

  3

  Евгени Ангелов /физическо лице, учител/

  Евгени Ангелов

  гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ №106

  нестопански

  ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ УЧИТЕЛ

  4

  Сдружение „Футболен клуб Любимец Търнава“

  Борислав Мотовски

  с. Търнава

  нестопански

  НПО

  СПОРТ

  5

  Сдружение „Различни, но ръка за ръка“

  Иван Ценов

  гр. Бяла Слатина, ул. „Иван Вазов“ № 9

  нестопански

  НПО

  СОЦИАЛНА СФЕРА

  6

  Валери Симеонов 

  Валери Симеонов

  гр. Бяла Слатина, ул. „Васил Левски“ №7

  нестопански

  ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ЧИТАЛИЩЕН ДЕЕЦ

  7

  Борислава Иванова 

  Борислава Иванова

  гр. Бяла Слатина, ул. „Тимок“ № 13

  нестопански

  ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ЧИТАЛИЩЕН ДЕЕЦ

  8

  Народно читалище „Зора – 1904“

  Цветослав Ценов

  с. Габаре

  нестопански

  НПО

  ЧИТАЛИЩА

  9

  Сдружение „Първи юни“

  Наталия Фенерска

  гр. Бяла Слатина, ул. „Марица“ № 14

  нестопански

  НПО

  СОЦИАЛНА СФЕРА

  10

  Народно читалище „Напредък – 1898“

  Габриела Раловска

  с. Търнава, ул. „Георги Димитров“ № 107

  нестопански

  НПО/ЧИТАЛИЩА

  11

  Сдружение „Спортен клуб по силов трибой, културизъм, фитнес и вдигане на тежести Чавдар“

  Петьо Шишков

  гр. Бяла Слатина, пл. „Демокрация“ № 1

  нестопански

  НПО

  СПОРТ

  12

  Сдружение „Сдружение за подпомагане и развитие на младежката заетост и ценности“

  Веселка Борисова

  гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68

  нестопански

  НПО

  МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

  13

  Сдружение „Етника“

  Митко Кунев

  гр. Бяла Слатина, ул. „Тодор Каблешков“ № 33

  нестопански

  НПО

  ЦПО

  14

  Светлина Берова 

  Светлина Берова 

  гр. Бяла Слатина, ул. „Водотечна“ № 21

  нестопански

  ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  ЧИТАЛИЩЕН ДЕЕЦ

  15

  Сдружение „Ловно-рибарско дружество – Бяла Слатина“

  Димитър Генов

  гр. Бяла Слатина, ул. „Христо Ботев“ № 10

  нестопански

  НПО

  СПОРТ И ЕКОЛОГИЯ

  16

  Сдружение „Майчин център Алтернатива“

  Мирена Бочева

  гр. Бяла Слатина, ул. „Струга“ № 27

  нестопански

  НПО/СОЦИАЛНО УЯЗВИМИ ГРУПИ

  17

  Сдружение „Спортен клуб Чавдар – 2015“

  Маргарита Пфайфер

  гр. Бяла Слатина, ул. „Търнавска“ № 38, вх. Б, ет. 3, ап. 23

  нестопански

  НПО/СПОРТ

  18

  Врачански съюз на зърнопроизводителите

  Румяна Христова

  гр. Бяла Слатина, кв. 88, парка

  стопански

  ЗП/БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

  19

  ЕТ „Милчо Босилков“

  Милчо Босилков

  с. Бърдарски геран

  стопански

  ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ

  20

  „Венира“ ООД

  Радослав Цветков

  гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 65, вх. А, ап. 11

  стопански

  МИКРО ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОИЗВОДСТВО

  21

  ЕТ „Виялишки-90-Антон Пенчев“

  Антон Пенчев

  с. Соколаре

  стопански

  МИКРОПРЕДПРИЯТИЕ

  ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ

  22

  „Кожухарски“ ООД

  Емил Кожухарски

  гр. Бяла Слатина, ул. „Арда“ № 13

  стопански

  МИКРОПРЕДПРИЯТИЕ УСЛУГИ

  23

  „Скреж 2009“ ЕООД

  Евгени Асенов

  гр. Бяла Слатина, ул. „Цар Симеон“ № 82

  стопански

  МИКРОПРЕДПРИЯТИЕ УСЛУГИ

  24

  „Апе 2001“ ООД

  Първан Първанов

  с. Галиче

  стопански

  МИКРОПРЕДПРИЯТИЕ 

  ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ

  25

  „М-КАРАДЖОВИ“ ЕООД

  Манол Караджов

  гр. Бяла Слатина, ул. „Цар Асен“ № 97

  стопански

  МИКРОПРЕДПРИЯТИЕ

  УСЛУГИ

  26

  „Ралчев-син“ ЕООД

  Милен Ралчев

  гр. Бяла Слатина, ул. „Кольо Черкеза“ № 28

  стопански

  МИКРОПРЕДПРИЯТИЕ

  УСЛУГИ

  27

  „Нева-Велчеви“ ООД

  Недялка Велчева

  с. Попица, ул. „Генерал Гурко“ № 56

  стопански

  МИКРОПРЕДПРИЯТИЕ

  ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ

  28

  Таня Николова Петкова – ВЛ

  Таня Петкова

  с. Враняк, ул. „Иван Стаменов“ № 9

  стопански

  СВОБОДНА ПРОФЕСИЯ/ВЕЩО ЛИЦЕ

  29

  ЗП Маргарита Боиева Колавери

  Маргарита Колавери

  с. Търнак, ул. „Обнова“ №24

  стопански

  ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ

  30

  „Селебра“ ЕООД

  Ива Йотова

  гр. Бяла Слатина, ул. „Димитър Благоев“ № 130, вх. Б, ет. 2, ап.19

  стопански

  МАЛКО ПРЕДПРИЯТИЕ ШИВАШКА ПРОМИШЛЕНОСТ

  31

  ЗП Петър Иванов Петров

  Петър Петров

  с. Драшан, ул. „Милко Вълчев“ № 5

  стопански

  ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ

  32

  ЗП Милчо Първанов Данов

  Милчо Данов

  гр. Бяла Слатина, ул. „Цар Асен“ № 37

  стопански

  ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ

  33

  ЗП Марин Петров Маринов

  Марин Маринов

  с. Алтимир, ул. „Стоян Войвода“ № 13

  стопански

  ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ