Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  ДО ВСИЧКИ БЕНЕФИЦИЕНТИ И КАНДИДАТИ!

  МИГ Бяла Слатина уведомява всички бенефициенти, които изпълняват договори за безвъзмездна финансова помощ и кандидати с проекти към Стратегията за ВОМР, че съгласно условията и реда, предвидени в чл. 50 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160 от 1 юли 2016 г., при определяне на изпълнител за дейностите следва да прилагат процедура за „Избор с публична покана“, когато размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ е по-голям от 50 на сто от общата сума на одобрения проект и прогнозната стойност за:

  СТРОИТЕЛСТВО, в т.ч. съфинансирането от страна на бенефициента, без ДДС, е равна или по-висока от 50 000 лв.

  ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ, в т.ч. съфинансиране от страна на бенефициент, без ДДС, е равна или по-висока от 30 000 лв.

  За въпроси и допълнителна информация можете да се обръщате към МИГ Бяла Слатина на e-mail адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на телефон: 0897049633

  По-долу може да се запознаете с Ръководството за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020  

  РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИТЕ