Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

    УДЪЛЖЕН КРАЕН СРОК ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР“ В МИГ БЯЛА СЛАТИНА

    Поради липсата на подадени документи за заемане на длъжността „Изпълнителен директор“ на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ от днес, 19.03.2021 г., срока за подаване на същите се удължава до 19.04.2021 г.

    С подробна информация за условията за заемане на длъжността можете да се запознаете в обявата.