Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  Покани

  ПУБЛИКУВАНО НА 20.05.2020 Г.
   

   

  *********************************

   

  ПУБЛИКУВАНО НА 15.05.2020 Г.

  ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ НА ЗА МЕСТНИ ЛИДЕРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА /29 Май 2020/ ПОКАНА

  ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА /27 Май 2020/ ПОКАНА

  ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА И ЧЛЕНОВЕТЕ НА КВО /26 Май 2020/ ПОКАНА

   

  *********************************

   

  ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА – ПОКАНА

   Публикувано на 02 Септември 2019

  ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА – ПОКАНА

  Публикувано на 08 Август 2019

  ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ С ЕКИПА НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА ПО ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ КЪМ СВОМР – ПОКАНА

  Публикувано на 19 Юли 2019 

  ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА – ПОКАНА

  Публикувано на 19 Юли 2019

  ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ С ЕКИПА НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА ПО ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ КЪМ СВОМР – ПОКАНА

  Публикувано на 01 Юли 2019

  ЕДНОДНЕВНА СРЕЩА С ЕКИПА НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА И ЧЛЕНОВЕТЕ НА КВО – ПОКАНА

  Публикувано на 10 Юни 2019

  ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА И ЧЛЕНОВЕТЕ НА КВО – ПОКАНА

  Публикувано на 30 Май 2019