Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  Покана за еднодневни срещи

  П О К А Н А

  Еднодневни срещи с екипа на МИГ Бяла Слатина и членовете на КВО

  НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ

  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ отправя Покана за участие в поредица  от еднодневни срещи на територията на Община Бяла Слатина с екипа на МИГ и членове на Колективния върховен орган /КВО/, насочени към получаване на актуална и полезна информация относно възможностите за проектно финансиране на предприемачески идеи. Екипът на МИГ Бяла Слатина ще даде експертни съвети на всички заинтересовани лица, касаещи подготовката на проектните предложения, както и информация относно периодите и условията за прием на проектите.

  Организирането и провеждането на срещите на територията на МИГ Бяла Слатина е както следва:

  • 05.09.2018 г. (сряда) - с. Бъркачево, заседателна зала на Народно Читалище „Съзнание - 1919“, с начален час 10:00 ч.;
  • 07.09.2018 г. (петък) - с. Враняк, заседателна зала на Народно Читалище „Просвета - 1927“, с начален час 10:00 ч.;
  • 12.09.2018 г. (сряда) – с. Габаре, заседателна зала на Народно Читалище „Зора - 1904“, с начален час 10:00 ч.
  • 13.09.2018 г. (четвъртък) - с. Алтимир, заседателна зала на Народно Читалище „Просвета - 1926“, с начален час 10:00 ч.;

   

  ЗАПОВЯДАЙТЕ!

   

  Иво Цветков

  Председател на УС на МИГ Бяла Слатина