Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  КЪМ ВСИЧКИ КАНДИДАТ-БЕНЕФИЦИЕНТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

  ПО ПОВОД СПЕКУЛИРАНЕТО ОТ СТРАНА НА КОНСУЛТАНТСКИ ФИРМИ, ИЗГОТВЯЩИ ПРОЕКТИ И ПРОКЛАМИРАНОТО ОТ ТЯХ ПАРТНЬОРСТВО С МИГ БЯЛА СЛАТИНА /ВЪВ ВСЯКАКЪВ СМИСЪЛ/, СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВСИЧКИ ВАС И ВИ ИНФОРМИРАМЕ:

  1. МИГ БЯЛА СЛАТИНА НЕ СИ ПАРТНИРА С КОНСУЛТАНТИ ПО КАКЪВТО И ДА БИЛО ПОВОД;
  2. ПРЕДОСТАВЯНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМИ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА /ТЕКУЩИ И ПРЕДСТОЯЩИ/ Е ДОСТЪПНА И ПУБЛИЧНА ЗА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА;
  3. ПРЕДОСТАВЯНИТЕ РАЗЯСНЕНИЯ ОТ МИГ НА КАНДИДАТИТЕ НЯМАТ ФИНАНСОВО ИЗРАЖЕНИЕ.

  АПЕЛЪТ НИ КЪМ ВАС Е ДА ПРОВЕРЯВАТЕ  ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ПРАВИЛНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ!

  Публикувано на 15.05.2020 г.

  ПРЕДСТОЯЩО!

  Предвид отворения прием по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР и с цел подготовката на качествени проекти, в края на месец Май 2020 г. Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ ще проведе серия от информационни срещи за запознаване и представяне Насоките за кандидатстване, изискванията и критериите и обучения за подготовката на проектните предложения.

  Участниците в събитията ще имат възможност да заявят пред екипа на „МИГ – Бяла Слатина” своите проектни намерения и степента на готовност, да получат актуална информация за периодите и условията на прием, както и конкретни указания за подготовка на проектните предложения.

  На 07.05.2020 г. /четвъртък/ екипът на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“ предвижда да открие за кандидатстване най-дългоочакваната процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Стратегията за ВОМР.

  По-подробна информация можете да откриете в ПРЕЗЕНТАЦИЯТА.

  На 15 Октомври 2019 г., МИГ Бяла Слатина взе участие в мащабно събитие, ФорумПредизвикателства и възможности за бизнеса“, организирано от община Бяла Слатина.

  Експертът по прилагане на СВОМР – г-жа Сашка Първанова, презентира информация, в която акцент бяха атрактивните мерки и възможностите за бизнеса и земеделските стопани, предоставени от Стратегията за местно развитие на МИГ Бяла Слатина. С одобрението на Стратегията, за територията на община Бяла Слатина се осигури едно предимство за развитие, което изказано в цифри е близо 5 мил. лева финансов ресурс за проекти на публичния сектор, малък и среден бизнес.

  СЪБИТИЕТО ПОД НАСЛОВ „ПЛОДОРОДНА ТЕРИТОРИЯ“ СЕ ПРОВЕДЕ В РАМКИТЕ НА ПАНАИРНИТЕ ДНИ НА ГРАДА

  Невиждан интерес предизвика първият празник на МИГ Бяла Слатина, който се състоя навръх Кръстовден, 14 септември. Грандиозното събитие, което се проведе паралелно с панаирните дни на града, беше посетено от стотици жители и гости на Бяла Слатина. В програмата бяха включени много забавления за малки и големи, а трескавата подготовка се увенча с успех за организаторите.