Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  Галерия

  Двудневно обучение на Екипа и КВО по процедурите за подбор и оценка на проекти 10-11 Септември 2018 г.

  Двудневно обучение на местни лидери, уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, гр. Бяла Слатина -  3-4 и 25-26 Септември 2018

  Еднодневни срещи на екипа и членове на КВО в различни населени места в община Бяла Слатина

  с. Алтимир – 13 Септември 2018 г.

  с. Габаре - 12 Септември 2018 г.

  с. Враняк – 7 Септември 2018 г.

  с. Бъркачево - 5 Септември 2018 г.

  Семинари за местни лидери - потенциални кандидати и уязвими групи от населението

  гр. Бяла Слатина – 22 Август 2018 г.

   

  с.Попица – 21 Август 2018 г.

  с. Търнава – 20 Август 2018 г.

   

  Снимки БС 13.10.2016

  13.10. 2016 Търнава