Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  Организация

  Представляващ

  Постоянен адрес/Седалище

  Сектор

  Длъжност

  1

  Община Бяла Слатина

  Иво Ценов Цветков

  гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68

  Публичен

  Председател

  2

  АПЕ 2001 ООД

  Първан Кръстев Първанов

  с. Галиче

  Стопански

  Член

  3

  Скреж 2009 ЕООД

  Евгени Александров Асенов

  гр. Бяла Слатина, ул. „Цар Симеон“ № 82

  Стопански

  Член

  4

  Физическо лице/радиоводещ/репортер

  Милена Еньова Петрова

  гр. Бяла Слатина, ул. „Никола Вапцаров“ № 11

  Нестопански

  Член

  5

  СНЦ „Първи юни“

  Наталия Димитрова Костадинова

  гр. Бяла Слатина, ул. „Марица“ № 14

  Нестопански

  Член