Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  ПРАЗНИК НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА МАГИЯ ОТ ВКУСОВЕ

  Заповядайте на 10.09.2022 г. (събота) от 09:30 ч. „Лесопарк“ гр. Бяла Слатина на празника на МИГ „МАГИЯ ОТ ВКУСОВЕ“.

  Очаква Ви атрактивна програма с водещ Цецо, с изпълнителите ПАВЕЛ и ВЕНЦИ ВЕНЦ и много разнообразни забавления:

  - Музикални изпълнения
  - Забавни кулинарни игри с награди
  - Дегустации
  - Щандове за представяне на местни продукти
  - Демонстрации по приготвяне на ястия

  Доброто настроение е гарантирано!