Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  Внимание!

  КЪМ ВСИЧКИ КАНДИДАТ-БЕНЕФИЦИЕНТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

  ПО ПОВОД СПЕКУЛИРАНЕТО ОТ СТРАНА НА КОНСУЛТАНТСКИ ФИРМИ, ИЗГОТВЯЩИ ПРОЕКТИ И ПРОКЛАМИРАНОТО ОТ ТЯХ ПАРТНЬОРСТВО С МИГ БЯЛА СЛАТИНА /ВЪВ ВСЯКАКЪВ СМИСЪЛ/, СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВСИЧКИ ВАС И ВИ ИНФОРМИРАМЕ:

  1. МИГ БЯЛА СЛАТИНА НЕ СИ ПАРТНИРА С КОНСУЛТАНТИ ПО КАКЪВТО И ДА БИЛО ПОВОД;
  2. ПРЕДОСТАВЯНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМИ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА /ТЕКУЩИ И ПРЕДСТОЯЩИ/ Е ДОСТЪПНА И ПУБЛИЧНА ЗА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА;
  3. ПРЕДОСТАВЯНИТЕ РАЗЯСНЕНИЯ ОТ МИГ НА КАНДИДАТИТЕ НЯМАТ ФИНАНСОВО ИЗРАЖЕНИЕ.

  АПЕЛЪТ НИ КЪМ ВАС Е ДА ПРОВЕРЯВАТЕ  ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ПРАВИЛНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ!