Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

    МИГ Бяла Слатина взе участие в бизнес форум

    На 15 Октомври 2019 г., МИГ Бяла Слатина взе участие в мащабно събитие, ФорумПредизвикателства и възможности за бизнеса“, организирано от община Бяла Слатина.

    Експертът по прилагане на СВОМР – г-жа Сашка Първанова, презентира информация, в която акцент бяха атрактивните мерки и възможностите за бизнеса и земеделските стопани, предоставени от Стратегията за местно развитие на МИГ Бяла Слатина. С одобрението на Стратегията, за територията на община Бяла Слатина се осигури едно предимство за развитие, което изказано в цифри е близо 5 мил. лева финансов ресурс за проекти на публичния сектор, малък и среден бизнес.

     Участие в срещата взеха зам.-министъра на образованието г-жа Таня Михайлова, г-н Стамен Янев - изп. директор на БАИ, г-жа Малина Николова – Областен управител на Враца, г-жа Кремена Калчева от Агенцията по заетостта, народни представители от региона, представители на бизнеса и земеделски стопани. Всички те дискутираха в продължение на 3 часа партньорството между местната власт и бизнеса, привличането на инвестиции, възможностите за разкриване на нови работни места в община Бяла Слатина.