Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  Мярка 4.2

  ВТОРИ ПРИЕМ

  7. Решение на УС за одобрение на оценителен доклад

  6. Оценителен доклад 4.2 и приложения

  5. Протокол КППП № 3 от 20.10.2019 г.

  4. Протокол КППП № 2 от 17.10.2019 г. и приложения

  3. Протокол КППП № 1 от 11.09.2019 г.

  2. Подадени проекти 4.2 - ВТОРИ ПРИЕМ

  1. Критерии за оценка на ПП подмярка 4.2

   

  ПЪРВИ ПРИЕМ

  12. Решение на УС за одобрение на оценителен доклад

  11. Приложение № 4 към Оценителен доклад - Списък оттеглени ПП

  10. Приложение № 3 към Оценителен доклад - Списък отхвърлени ПП

  9. Приложение № 2 към Оценителен доклад - Списък резервни ПП

  8. Приложение № 1 към Оценителен доклад - Списък одобрени проекти 4.2

  7. Оценителен доклад 4.2

  6. Приложение №2 към Протокол №2_КППП

  5. Приложение №1 към Протокол №2_КППП

  4. Протокол КППП № 2 от 27.02.2019 г.

  3. Протокол КППП № 1 от 22.01.2019 г.

  2. Подадени проекти 4.2 - ПЪРВИ ПРИЕМ

  1. Критерии за оценка на ПП подмярка 4.2